Назад

БТПП и ИНСТИТУТЪТ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА СИ ПАРТНИРАТ ПО ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Христина Христова, председател на гражданската организация Институт за семейна политика. Институтът е организация с нестопанска цел, която изпълнява проекти, свързани с услуги, благотворителност, законодателство, изследвания и анализи за семейството и обществото като цяло. Институтът за семейна политика посвещава дейността си в помощ на българското семейство да живее пълноценно, да отглежда здрави и образовани деца и да се грижи за възрастните, за хората в риск.

По време на срещата бе обсъдена възможността за осъществяване на съвместни инициативи между БТПП и Института, в изпълнение на проект по трансгранично сътрудничество, на който Института за семейна политика е координатор. Обсъден бе въпроса за срещи с млади предприемачи от Сърбия и Румъния, които да се запознаят с възможностите и условията за стартиране на самостоятелен бизнес. Българската търговско-промишлена палата като представител на бизнеса и организация, насърчаваща деловите среди, пое ангажимента за представяне на услуги, които да подпомогнат младите хора, стартиращи със собствен бизнес. Като координатор  на национално представителните работодателски организации през 2016 година БТПП ще покани на срещите и останалите работодателски организации, за да представят свои програми и проекти.


10.05.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад