Назад

Бордът на GS1 в Европа заседава във ВилнюсНа 27 и 28 април във Вилнюс, Литва, се състоя заседание на Борда на GS1 в Европа. На заседанието бяха обсъдени резултатите от работата и напредъка по различни проекти, както и активността в различните стратегически направления. България бе представена от Съвет GS1 България. 
 
Интересна дискусия се проведе относно реалния измерител за растежа на организацията, както и това че в редица страни е отчетен ръст на внедряванията на стандартите. В Англия например за отчетната 2015 година, са направени 98 нови внедрявания, което включва пълния пакет в т.ч. стандарти за автоматична идентификация и маркиране с баркод, стандарти за електронен обмен на данни и синхронизация на основни данни. В рамките на 2 годишна програма организацията в  Унгария предвижда реални шансове да привлече 330 хил. нови членове, в лицето на земеделски производители и доставчици на суровини.
 
Значението на стандартите и на GS1 номерата за идентификация нараства и като резултат от подписаното между GS1, Гугъл и Амазон споразумение, в резултат на което се препоръчва ползването на GS1 номера за идентификация, а не такива закупени от произволни сайтове. Получаването на номерата от Националната организация GS1 в съответната страна гарантира уникалност на легитимност на номерата. В Италия с цел да се предотврати навлизането на неоторизирани номера в търговската мрежа, GS1 Италия е подписала споразумение с търговските вериги да извършва проверка на номерата, които се сканират на каса на всеки три месеца.
 
В Унгария организацията е подписала споразумение с Министерството на земеделието и Агенцията за безопасност на храните за прилагане на стандартите в рамките на програма за проследимост, която да обхване всички участници по веригата за снабдяване на пресни храни – от фермата до вилицата. Като краен резултат се очаква да бъдат изготвени препоръки за приложимост и стандартите да бъдат внедрени в множество държавни и частни решения.
 
У нас за изминалата 2015 година броят на членовете на националната GS1 организация се е увеличил с 10%. В момента, във връзка с проект за проследимост с търговските вериги, в GS1 България се работи усилено върху внедряването на маркировка с DataBar на месни и млечни продукти, като освен идентификационния номер GS1 в баркода се кодира срок на годност, партида и тегло (при стоки с променливо тегло). Има данни и за увеличено приложение на електронния обмен на поръчки, авизо за доставка и фактури по стандартите между търговските партньори.
 
На заседанието във Вилнюс бяха направени обсъждания и постигната обща позиция по въпроси, които ще бъдат гласувани на предстоящото Общо събрание в Мексико.
 

04.05.2016 г.
Назад