Назад

Подемкран АД и Складова техника АД получиха сертификати за успешно преминаване през „Оценка на иновационен капацитет“

В началото на месец май Подемкран АД – гр. Габрово, и Складова техника АД – гр. Горна Оряховица, които са едни от най-големите производители на подемна техника в България и са членове на новосъздадената  Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове, преминаха успешно през „Оценка на иновационен капацитет“ посредством инструмента IMP3rove. Двете дружества демонстрираха много добро представяне по отношение на всички процеси, свързани с управлението и генерирането на иновации, и получиха сертификати за преминаване през оценката, която е в съответствие с Европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.
 
Услугата се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата  и е подходяща за предприятия с иновационна дейност, с минимум три годишна история и персонал между 10 и 1000 човека. Използваният инструмент IMP3rove е разработен по инициатива на Европейската комисия и служи за анализиране на различни аспекти на иновационния мениджмънт: иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизненият цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по-добро управление. 
 
За повече информация относно инструмент IMP3rove можете да се свържете с:
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Лице за контакт: Христина Шотекова
Тел: +359 2 81 17 515
Ел.поша: een@bcci.bg 
 

09.05.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад