Назад

Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването сиНа среща в БТПП, инж. Славка Стефчева, председател на Българска асоциация каучукова промишленост (БАКП), представи пред ръководството на Палатата целите и дейностите на Асоциацията. Обсъдени бяха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете организации и за оказване на съдействие от Палатата за установяване на контакти и сътрудничество между БАКП и други организации и партньори от страната и чужбина, с цел разширяване на експортните възможности за членовете на асоциацията  и търсене на нови пазари за реализация на продукцията им.

БАКП е създадена през 2006 г. от професионалисти в бранша, между които водещи производители, вносители и търговци на суровини и материали и представители на Химико-технологичния и металургичен университет в София и Университет проф. Асен Златаров - Бургас. През 10-те години на съществуването си БАКП работи в изпълнение на основните си цели: обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации за издигане авторитета на бранша, подпомагане участието на членовете в национални и международни форуми и изложения, повишаване квалификацията на работниците и служителите във фирмите в каучуковия бранш в създадения към нея Център за професионално обучение и образование.

През есента на настоящата година ще бъде проведена поредната Пета научно-практическа конференция по проблемите на каучуковата промишленост с международно участие.


22.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад