Назад

Омбудсманът Мая Манолова на среща в БТППДнес, 22 март, се проведе среща в Българската търговско-промишлена палата между председателя на Палатата Цветан Симеонов и омбудсмана на РБългария – Мая Манолова.

Председателят на БТПП информира омбудсмана за петгодишната програма на организацията, за работата на Съвета GS1 – България при БТПП, за дейността на търговския регистър, както и на Арбитражния съд при БТПП, където тя направи специално посещение.

Обсъдени бяха общи за дейността на двете страни въпроси, свързани както със защитата на интересите на гражданите, така и тези на предприемачите.

Двете страни единодушно се обединиха около позицията, че могат и следва да обединят усилията си за подобряване на административното обслужване, както и за ограничаване на честите промени в законодателството.

В разговора беше отделено специално внимание  на възможността за сътрудничество при провеждане на инициативата на Омбудсмана „Великден за всеки” – кампанията най-общо е насочена към пенсионерите, които няма да получат от Правителството по повод на празника 40 лв. надбавка към пенсиите. Председателят на БТПП, който през настоящата година е ротационен председател на представителните на национално равнище работодателски организации в България, предложи на Омбудсмана провеждане на среща с тези организации, на която да се обединят усилията за реализиране на инициативата.

По повод днешната трагедия с терористичните актове в Брюксел категорично бе заявено, че това не е удар просто срещу Белгия, а удар срещу всяка европейска държава.


22.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад