Назад

Разширяване на сътрудничеството с Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятияНа среща с изпълнителния директор на Българската агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди варианти за разширяване на сътрудничеството между двете институции в помощ на българския малък и среден бизнес.

Цветан Симеонов представи последните инициативи, с които е ангажирана Палатата и предложи конкретни идеи за съвместни дейности и събития, които да се реализират със съдействието на агенцията в периода 2016 - 1018 г.

Мариета Захариева приветства предложенията и потвърди готовността на ИАНМСП да задълбочи сътрудничеството с БТПП както в София, така и в страната, посредством регионалните структури на двете организации.

Цветан Симеонов представи и позиция на БТПП за закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, касаещи МСП, вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, трудова медицина, график на отпуските и др. елементи, заложени в КТ, усложняващи ръководенето на едно микро или малко предприятие от семеен тип.


25.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад