Назад

Работна среща между GS1 Австрия и GS1 България

Новости в приложението на стандартите GS1, добри практики и инициативи бяха тема на работна среща между GS1 Австрия и GS1 България, с домакин БТПП. Двете организации провеждат регулярни срещи в рамките на програмата за менторство.
 
Акцент бе поставен на значимостта на данните за продуктите в съвременните условия и инструментите, базирани на стандартите GS1, които подпомагат постигането на високо качество на данните и облекчават отношенията между производители/доставчици и търговците на дребно.
 
Грегор Херцог, изпълнителен секретар GS1 Австрия, представи услугата, която предлагат на австрийските фирми - събиране и верификация на данни за продуктите, след което със специален софтуер тези данни  се трансферират към търговците на дребно. Данните се ползват от над 50 търговци, в това число търговски вериги, между които REWE Group, Metro, Spar, Markant, ресторанти, он-лайн магазини и други и до момента са въведени над 10 000 продукта на повече от 1000 производители/доставчици (Hellenic, Kraft foods, RAUCH и много други), като е постигната надеждност до 97%.
 
Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Борда на GS1 България, представи постиженията на българската национална организация в тази посока. За нуждите на българските потребители е разработен Продуктов каталог, в реална експлоатация от октомври 2015 г. Към настоящия момент в него са въведени данни за повече от 1000 продуктa. Освен възможността сами да въвеждат информация, БТПП подготвя нова услуга, с която да съдейства на фирмите производители/доставчици за въвеждане, верификация и постигане на добро качеството на данните.
 
Други теми на обсъждане по време на работната среща бяха електронното фактуриране, маркирането на пресни стоки с GS1 DataBar и осигуряването на проследимост при продуктите. Набелязани бяха бъдещи съвместни инициативи.
 
GS1 Австрия има вече 30-годишен опит в предлагане на услугата «електронни документи», в т.ч. е-фактуриране и изрази готовност за съдействие при намирането на решение за хармонизиране на услугата в България.

17.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад