Назад

Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта

Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта се проведе в хотел Маринела София. Форумът „Обществените служби по заетостта и ефективна заетост за по-възрастни работници“ бе открит от социалния министър Ивайло Калфин и и.д. изпълнителен директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева. Сред участниците бяха представители на международни и национални организации, занимаващи се с въпросите на труда, заетостта и социалното включване, академичните среди, неправителствени организации. БТПП бе представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.
 
В рамките на форума бяха обсъждани различни инструменти и методики за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници. Представен бе опита на Белгия, Холандия, България, Румъния, Япония, Корея, Канада. 
 
Констатирано бе, че в много страни по света обществените служби по заетостта срещат трудности при намирането на работни позиции за лица над 50-годишна възраст и че процентът  незаети при тази възрастова група е много над средното равнище. Същевременно с по-голямата продължителност на живот и по-високата възраст за пенсиониране, нараства нуждата от разширяване на обхвата на възможностите за заетост, предлагани за възрастните хора, вкл. от по-голяма гъвкавост.
 
БТПП дава пример в това отношение с факта, че 53% от ръководителите на звена са в пенсионна възраст, благодарение на притежавани от тях предимствата като професионален опит и квалификация. 
 

17.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад