Назад

БТПП участва в среща за съдебната реформа с официална делегация от Украйна


Проведена бе среща, която постави началото на двудневно работно посещение в България на официална делегация от Република Украйна, съставена от народни представители и представители на президентската администрация и Министерство на правосъдието. От българска страна участие взеха личности, допринесли за реформата на съдебното изпълнение в периода 2003-2006.
Визитата е организирана по Проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна (Support to Justice Sector Reforms in Ukraine), финансиран от Европейската комисия. Проектът подкрепя усилията на Украйна за реформиране на съдебнотоизпълнение.
Във фокуса на проведената среща бе споделеният опит от българска страна за случването на реформата на съдебното изпълнение вБългария в периода 2003-2006. Опитът на българските реформатори е особено ценен за украинските делегати от перспективата на изминалите вече 10 години функциониране на „смесената“ система на съдебно изпълнение в България.  
 
БТПП изцяло подкрепи реформата в съдебното изпълнение, като настояваше да се премине изцяло към частни съдебни изпълнители. Разбира се, компромисно прие предложения вариант, защото той не изключва конкуренцията. Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи позицията на Палатата на срещата в подкрепа на частното съдебно изпълнение. „Към БТПП работи Арбитражен съд, повече от 118 години. Бързото изпълнение за съдебните актове повишава доверието в системата.”, посочи Симеонов. Той препоръча на база резултатите от съдебната реформа да се направи оценка на въздействието. 
 
Домакин на събитието е Сдружение „Инициатива за развитие на принудителното изпълнение” (ИРПИ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което активно ще работи за подобряване на принудителното изпълнение и утвърждаванена неговата значимост в контекста на цялостното развитие на правовата държава.
 

16.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад