Назад

В Сараево приключи заседанието на Асоциацията на балканските палатиВ Сараево се проведе заседание на Асоциацията на балканските палати (АВС)

Благодарение на финансиране осигурено по проект на германската търговско-промишлена палата бяха изградени структури, които имат устойчив характер. Асоциацията очаква започването на нов проект, който отново да е фокусиран в страните от групата на ЦЕФТА. Целта е бъде в тези страни да има силни неправителствени организации на балканските палати. Ще бъдат укрепени връзките за съдействие в кризисни ситуации и в условия на бързо променящата се икономическа обстановка.

На заседанието на АВС в Сараево бе взето решение за създаване на Съвет за женско предприемачество, който да бъде ситуиран в Турската търговско-промишлена палата.

БТПП ще бъде ротационен председател на АВС след домакинството на палатата на Босна и Херцеговина през 2011 г. Промените в Статута на АВС ще влязат в сила от 2011 г. Тъй като приемането на окончателните решения ще стане в оперативен порядък, представянето на окончателните документи ще бъде направено допълнително.
26.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад