Назад

Заключителна конференция по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)"

На заключителна конференция на Агенция „Митници" бяха представени извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на Проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Основна цел на проекта е усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в Агенция „Митници“ чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните връзки и връзките с потребителите. 
 
Подчертано бе, че Проектът е част от реализацията на ИТ-стратегията на Агенция „Митници" БИМИС 2014-2020 и е основополагащ за развитието на митническите системи в дългосрочен план.Изпълнението му е стъпка напред към 2016 г., когато ще се прилага Митническият кодекс на Съюза. Реализацията на проекта допринася за изграждането и прилагането на принципите за електронно управление в България. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ, представена на Заключителната конференция: ТУК

Още информация за постигнатите резултати от реализацията проекта: ТУК

 
 

11.09.2015 г.
Назад