Назад

Среща с новоназначеното търговско аташе на България в ДубайДимитър Димитров, новоназначеното търговско аташе на България в Дубай, посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Целта на визитата бе запознаване с дейността на БТПП и обсъждане на възможните начини на сътрудничество. Търговското аташе бе запознато със структурата на Палатата и предимствата на добре развитата система от 28 регионални палати. Представени бяха базите данни, сред които Търговският регистър с информация за 53 хил. членове и счетоводните отчети на повече от 6 хил. фирми.

По време на срещата бе отбелязано отличното сътрудничеството на БТПП с Търговската палата на Дубай и някои сродни организации.

Цветан Симеонов изрази готовността на БТПП да съдейства на СТИВ за осъществяване на съвместни инициативи с цел продължаване тенденцията на значителен ръст на двустранния стокообмен и в частност на българския износ за ОАЕ.


03.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад