Назад

Среща с бившия генерален консул на България в Лос Анджелис

Среща между  Марин Димитров, бивш генерален консул на България в гр. Лос Анджелис, САЩ, и председателя на БТПП Цветан Симеонов се състоя в Палатата. Посещението бе по инициатива на г-н Димитров във връзка с приключилия му мандат. 
 
По време на разговора бяха дискутирани възможностите за подобряване на двустранното икономическо сътрудничество между България и САЩ.
 
Справка за двустранната търговия * 
През последните няколко години САЩ заемат сравнително неголям, но устойчив дял във външната търговия на България с относителни тегла от порядъка на 1.5% от износа на нашата страна и 0.8% от вноса. В структурата на двустранния стокообмен също не се наблюдават значителни промени в началото на настоящото десетилетие, като основни експортни позиции на България са нефтените масла, торовете, продуктите на хранителната промишленост, суровият тютюн и ИКТ продуктите. Сред основните стоки по вноса от САЩ традиционно сe нареждат нефтеният кокс, апаратурата за обработка на информация и телекомуникация, диодите, транзисторите и полупроводниковите прибори, както и суровите тютюни в последно време.  
 
______________
* Данни - Министерство на икономиката
 

07.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад