Назад

БТПП отличи най-успешните служби по търговско-икономически въпроси

На тържествена церемония на 9 юли 2015 г. в БТПП Българската търговско-промишлена палата награди най-успешните за изминалата 2014 година служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на страната в чужбина.
 
Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Индия получи първа награда - бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота.  Наградата връчи зам.-министърът на икономиката на Република България  Любен Петров. Отличието е за  увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и броя на чуждестранните туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП. 
 
Второ място в класацията зае Службата по търговско-икономическите въпроси на страната в Румъния и бе отличена с Почетен диплом. Наградата връчи Григор Порожанов, директор „Външноикономически отношения”, Министерство на външните работи.
 
На трето място Палатата класира Службата по търговско-икономическите въпроси на България в САЩ и я награди с Почетен диплом. Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.
 
Има и други търговски служби, които заслужават висока оценка за активната си дейност през 2014 година като СТИВ в Мароко, Виетнам, Македония, но правилникът не позволява награждаване в две последователни години.
 
Награди получиха и останалите номинирани служби – СТИВ в Арабска Република Египет, СТИВ в Италия, СТИВ в Република Казахстан. Тези награди връчи Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП.
 
БТПП съвместно с Министерството на икономиката утвърди подхода за номиниране и награждаване на СТИВ.
Критериите, по които са номинирани СТИВ-службите са еднакви за всички и са следните:
 
1. Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.:
Дял на българския износ за съответната държава в общия износ на страните със СТИВ през 2014 г.
Увеличение на износа през 2014 г. спрямо 2013 г.
Увеличение на инвестициите през 2014 г. спрямо 2013 г.
Увеличение на туристите през 2014 г. спрямо 2013 г.
 
2. Активна работа с БТПП и българския бизнес (предоставяне и разпространяване на бизнес информация, съдействие при бизнес посещения в съответната държава, организиране на бизнес форуми и срещи, съдействие при набиране на участници в изложения в България)
 
3. Тежест в класацията оказва и цялостната оценка за дейността на СТИВ от Министерство на икономиката.
 
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който модерира церемонията, поздрави отличените и пожела на всички търговски представители на страната да продължат активната си дейност и успешно да участват в класацията за следващата година.
 

09.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад