Назад

БТПП ОТБЕЛЯЗА 120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ В БЪЛГАРИЯ

Българската търговско-промишлена палата отбеляза 120 години от създаването на търговските палати в България с Международен бизнес форум „Ролята на бизнес организациите в подкрепа на предприемачеството”. 
 
В събитието участва президентът на Република България Росен Плевнелиев, както и президентите Петър Стоянов (1997-2002 г.) и Георги Първанов (2002-2012 г.).
 
При откриването на Международния бизнес форум председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП е организация с универсално членство, дом на фирмите от всички сектори - както на микрофирми, така и на най-големите предприятия. 
„В далечната 1895 г. по изключително организиран начин в един и същи ден в четири икономически центрове на Царство България се откриват първите редовни сесии на търговско-индустриалните камари /ТИК/ в София, Пловдив, Варна и Русе. Те и до ден днешен остават пример за насърчаване на икономическите субекти и винаги са се стремяли да обхванат интересите на предприемачите, без да поставят условия за членство като предпоставка за оказване на помощ и съдействие.“ 
„Минали сме през възходи и трудности, през „защитата“ на националното стопанство с привилегиите само за българските производители и през либерални подходи, и през „контрола“ на плановата икономика, а сега и в условията на открита конкурентна среда. Винаги сме били мост към достиженията на пазарната икономика, доколкото вътрешнополитическата и международната ситуация са го позволявали“, посочи председателят. 
Без съмнение голям е приносът на първосъздателите на Палатата във всяка една сфера на икономиката.
 
В приветственото си слово президентът Росен Плевнелиев обърна внимание на усилията на страната ни за изграждането на модерна икономика след Освобождението през 1878 г., както и приноса на търговско-индустриалните камари за изграждането на първите търговски гимназии в България.
Президентът подчерта, че централен приоритет на Европа през следващите години ще е подкрепата за предприемачите. „Както планът „Юнкер“, така и Механизмът за свързване на Европа и програмите за трансгранично сътрудничество, могат да бъдат използвани за подобряване на инвестиционната среда, стимулиране и подпомагане на малките и средни предприятия, поощряване на предприемаческата инициатива“.
По време на Форума държавният глава връчи почетен знак на председателя на БТТП Цветан Симеонов по повод юбилея и отбеляза, че е Палатата е един от важните фактори за икономическо развитие на България.
 
„В последните 25 години БТПП получи голямо международно признание“, посочи Петър Стоянов, президент на България в периода 1997-2002 г. „120 години е славен юбилей и БТПП трябва да е горда, че е част от развитието на българската държавност“. 
 
На Форума Георги Първанов, президент на България в периода 2002-2012 г., изтъкна: „Като стремеж да припомня активите, резултатите в работата съвместно с БТПП, наистина това беше време на един много активен социален диалог. Гордея се, че по това време се опитахме да реализираме дългосрочно идеята за икономизация на външната политика на България".
 
Форумът събра представители на международните организации, в които БТПП членува и с които работи активно. 
 
                                  
 
Генералният директор на Международната организация на труда (МОТ) Гай Райдер сподели, че Палатата има много дълга история, през която е служила на страната и на нейните работодатели от Освобождението. Сега вече е изправена пред новите предизвикателства на 21 век и България не е пощадена от глобалната криза, нито от икономическите трудности, които среща Европа.  По думите му важно е постигането на по-висок икономически растеж и по-малко безработица, с което да се намали рискът от бедност. „Светът на труда се променя в мащаб и със скорост, които са невиждани. Трябва да реагираме на тази промяна, ако искаме да се справим с предизвикателствата през следващите 100 години.”, каза Райдер.
 
Според Роберто Суарез, зам.-главен секретар на Международната организация на работодателите: "Стопанските организации са длъжни и това е тяхното основно задължение да се борят и да влияят върху онези, които създават политиката им в обществото за премахване на регулаторни, институционални и административни пречки“. Той допълни още, че липсата на координация при покриването на различни дейности, корупцията обезкуражават предприемачите. „Когато се създават нови регламенти трябва да знаем, че това не е толкова трудна задача. Трудна задача е регулирането“. „Тук е мястото на организациите на работодателите, да предлагат алтернативи и да се учат от други", каза Суарез. По думите му Международната организация на работодателите може да помогне в развитието.
 
Главният секретар на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати Арналдо Абруцини подчерта, че трябва да намерим начин енергията да не бъде фактор, който утежнява разходите и пречи на развитието на бизнеса.  
Той наблегна на необходимостта от ясен и пряк диалог между бизнес организациите и предприемачите, подкрепа от страна на политическите ръководители на Европа, формиране на знания и умения у младите хора, за да бъдат по-полезни на бизнеса, улеснен достъп до финансови ресурси, достъп до по-евтини ресурси, както и възможности за реализация на предлаганите продукти и услуги.
 
Във форума взе участие и д-р Петер Михок, председател на Световната федерация на търговските палати към Международната търговска камара в Париж. Той подчерта отличното сътрудничество с ръководството на БТПП и нейните регионални структури. Д-р Михок отбеляза, че БТПП има редица успехи, сред които акредитирането й от МТК – Париж, Световна федерация на търговските палати за електронно заверяване на документи и предоставянето на възможността за разрешаване на търговски спорове с арбитраж, с дигитализирана система и високо качество.
 
Вицепремиерът Меглена Кунева отбеляза: „Корупцията е пречка по пътя на равния старт, вреди на конкурентоспособността на българската икономика и не трябва да бъде присъща на нашето общество. Получих подкрепа от мнозинството и от моите колеги в Министерски съвет за антикорупционните мерки, които предложих“.
„БТПП си струва да бъде поздравена, заради резултатите и заради примера за създаването на по-късна организация на бизнеса у нас и съществената роля за укрепването на националното стопанство. БТПП успешно отстоява интересите на предприемачите на международно ниво. Тя е коректив на правителството за подобряване на бизнес средата“, посочи тя.
 
„БТПП е важен партньор на МТСП във връзка с пазара на труда“, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. „Изпълнението на проектите със социалните партньори са съществен принос за подобряване на политиката на пазара на труда в България. Повишаване на информираността и създаването на ключови умения сред работещи и работодатели за ограничаване на сивата икономика са дейности, които помагат за преодоляване на този голям проблем на пазара на труда“.
 
Участие във Форума взеха министри, депутати, представители на дипломатическия корпус, на научните среди, учебни заведения, компании - партньори от страната и чужбина, браншови организации, регионалните търговско-промишлени палати/камари, други бизнес организации.
 

25.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад