Назад

Редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 БългарияПроведе се второто за 2015 година редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП.
 
Освен регулярното утвърждаване на списъка с новоприетите членове на GS1 България, на заседанието беше представена информация за напредъка по обновяване и развитие на информационната система на GS1 България и за състоялото се през май 2015 г. Общо събрание на Международната организация GS1.
 
Обновената информационна система беше пусната през октомври 2014 година и има за цел да подобри комуникацията с членовете на GS1 България и да позволи преминаването към електронни фактури. Системата предвижда различни функционалности като подаване на документи за нова регистрация по електронен път, проверка за принадлежност на баркодове върху потребителски единици, отпечатване на логистичен етикет по стандартите на GS1, достъп до информационни материали и ръководства и каталог на номерата GTIN. В стремежа да помогне на фирмите членове в изпълнение на нормативните изисквания GS1 България започна работа по усъвършенстване и доразвитие на каталога с номерата, като дава възможност на фирмите да въвеждат в така нар. продуктов каталог информация за своите продукти (при храните в съответствие с изискванията на Регламент 1169). В оборудвана за тази цел лаборатория могат да се правят качествени снимки на продуктите, които да послужат при продажбата им в електронните магазини. (повече информация на тел. 02/8117439).
 
Предприети са съответните мерки за борба с нелегитимните фирми. На заседанието бяха докладвани положителните резултати в тази посока.
 
В световен мащаб усилията на Международната организация GS1 са ориентирани към разработване на стандарти и инструменти за предоставяне на сигурни и качествени данни на крайните потребители. Разработените до момента стандарти и платформи са се доказали като най-подходящи и лесни за споделяне на данни между търговските партньори по цялата верига на доставка. GS1 има потенциала да отговори и на нуждите на електронната търговия. Освен търговията на дребно други основни сектори са здравеопазването, където 41 от топ 50 на производителите на лекарства и медицински изделия са се ангажирали с внедряването на стандартите на световно и местно ниво, както и транспорта и логистиката, където са обхванати ключови процеси. Нов важен сектор за приложение на стандартите е техническата индустрия, която включва отбраната, енергийния сектор, машиностроенето и автомобилната промишленост. Постъпили са сериозни заявки от тези браншове за приложение на стандартите GS1.
 
В своята дейност GS1 се стреми своевременно да идентифицира бъдещите нужди на бизнеса, като генерира идеи в отговор на тези нужди за облекчаване дейността на своите членове и фирмите, потенциални ползватели на нейните стандарти. GS1 България се стреми да бъде надежден и бърз канал за информация за случващото се в световен мащаб и да консултира фирмите в България при внедряването на стандартите GS1 Напомняме, че консултациите са безплатни.

22.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад