Назад

Нови хоризонти за развитие на българския и хърватския бизнес

В БТПП се проведе Българо–хърватски бизнес форум, организиран съвместно със Стопанската камара на Хърватия и Посолството на Хърватия в София.
 
При откриването на Форума председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази готовността на Палатата за съдействие на бизнеса от двете страни с цел укрепване на двустранните отношения и интензифициране на търговския обмен. Той отбеляза доброто сътрудничество със Стопанската камара и Посолството на Хърватия. 
 
Интересът към Форума ясно показва желанието за създаване на контакти между български и хърватски предприемачи и за развитие на потенциала в търговско-икономически план. Това подчерта Силва Стипич Кобали, директор „Международни дейности” към Стопанската камара на Хърватия.
 
Н. Пр. Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен посланик на Хърватия в България, заяви, че Посолството е на разположение за бъдещи съвместни инициативи за подпомагане на бизнеса.
 
Направени бяха презентации на инвестиционния и бизнес климат и успешни практики на двете държави. От Българската агенция за инвестиции подчертаха положителните аспекти на България като атрактивно място за бизнес и инвестиции. Боян Вукович и Милена Драгийска-Денчева – управители на Лидл България, споделиха своя опит на българския пазар. Очертани бяха характеристики на хранително-вкусовата промишленост в България и Хърватия.
 
Инес Обрадович, старши сътрудник в Стопанската камара на Хърватия, представи основните макроикономически показатели на страната и маркира най-важните услуги, които Камарата предлага на фирмите.
 
Осъществени бяха двустранни срещи. Българските фирми имаха възможност да открият потенциални партньори от Хърватия в следните сектори: енергетика, строителство, металургия, хранително-вкусова промишленост.
 

28.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад