Назад

БТПП участва в редовната майска сесия на ЕИСК в БрюкселС  Дебат по Програмата за устойчиво развитие за периода след 2015 година започна Редовната майска сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се провежда в Брюксел. В разискванията БТПП е представена от зам.-председателя на Палатата Георги Стоев.
 
Бяха обсъдени становищата за защита на инвеститорите и уреждане на спорове между инвеститорите и държавата в споразуменията за търговия и инвестиции на ЕС с трети страни. Разгледан бе и пакет мерки за данъчна прозрачност за борба с избягването на данъци. 
 
В работата на сесията бяха включени също и разисквания по становищата за  дългосрочни социални грижи и деинституционализация (проучвателно становище по искане на латвийското председателство) и за насърчаване на творчеството, предприемачеството и мобилността в образованието и обучението.
 

28.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад