Назад

ВАС отмени постановлението на МС за увеличението на минималната работна заплата за 2015 годинаВърховният административен съд (ВАС) със свое решение от 19 май 2015 г. отмени постановлението на Министерски съвет за увеличение на размера на минималната работна заплата за тази година. Причината е, че увеличението на МРЗ не е съгласувано в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
 
Национално представителните работодателски организации – БТПП, АИКБ и БСК - подадоха жалба срещу незаконосъобразността на постановление N419/17.12.2014 г. на Министерския съвет, което предвижда от 1 януари 2015 г. минималната работна заплата да нарасне с 20 лв., т.е. да бъде 360 лв., а от 1 юли – 380 лв. Несъгласуването на проекта на постановлението е нарушение на административно-производствените правила, което е основание за отмяна на приетия акт.
 
Според Кодекса на труда консултациите в рамките на НСТС са задължителни, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ. 
 
Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок.
 
Пълният текст на решението: ТУК
 

20.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад