Назад

Семинар „Възможности за бизнес с Индия и Китай“ се проведе в БТПП

БТПП, съвместно с Европейски бизнес и технологичен център - Индия, Европейски център за МСП - Китай, Търговско-промишлена палата - Враца и мрежата Enterprise Europe Network, организираха практически семинар на тема „Възможности за бизнес с Индия и Китай". 
 
При откриването на събитието Миряна Калчева, член на Изпълнителния съвет към БТПП, акцентира на активната роля на Палатата в подкрепа на интернационализацията на българските предприятия към перспективните азиатски пазари. 
 
Участниците в семинара получиха актуална информация относно икономическата конюнктура в Индия и Китай, актуална статистика, очаквани икономически тенденции, пазарни ниши и инвестиционни възможности.
 
Разгледани перспективите пред българските предприятия, желаещи да навлязат на азиатските пазари. Нарастващото търсене на някои европейски стоки и начините, по които местните правителства стимулират чуждестранните инвестиции също бяха тема на семинара.  
 
Особено внимание бе отделено на бариерите и предизвикателствата пред двустранните търговски отношения. Маркирани бяха някои от най-честите измами от страна на китайски фирми и възможностите за проверка надеждността на бъдещ партньор. 
 
Представени бяха европейски фирми, успешно навлязли на индийския пазар и навременно възползвали се от бързо нарастващото търсене на европейски стоки, увеличаващата се средна класа и растящи доходи на населението.
 
Проведени бяха и двустранни срещи между лектори и представители на бизнеса. Участниците получиха препоръки, практически съвети и информация по касаещите ги въпроси.
 
За повече информация:
Европейски иновационен и информационен център, EEN
Тел. 02/8117 525, 515, 505
e-mail: een@bcci.bg 
 

30.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад