Назад

Участие на БТПП в кръгла маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 15 години от създаването си. По този повод бе организирана кръгла маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“.
 
Предизвикателствата пред системата на професионално образование и обучение и квалификацията на възрастните хора обсъдиха министърът на образованието и науката Тодор Танев, зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова,  председателят на НАПОО Емилияна Димитрова, председателя на БТПП Цветан Симеонов и представители на синдикални и работодателски организации.
 
С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на ориентирано към потребностите на бизнеса професионално обучение. НАПОО разработва и актуализира Списъка на професиите, държавни стандарти по професии от списъка, лицензира центрове за професионално обучение (ЦПО) и за професионално ориентиране на възрастни (ЦИПО).  НАПОО контролира работата на ЦПО, в които за последните пет години са обучени над 520 000 лица.
 
Моделът на управление на НАПОО е доказал своята ефективност от сътрудничеството държава – бизнес – синдикати.
 

26.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад