Назад

Подпомагане на бизнеса между България и Малайзия

Н. Пр. Дато Ник Мустафа Камал Ник Ахмад, посланик на Малайзия, ситуиран в Букурещ и отговарящ и за България, обсъди с главния секретар на БТПП Васил Тодоров възможности за бъдещо сътрудничество между Посолството и БТПП за насърчаване на бизнеса между двете страни. В срещата участваха и Аминудин Отман, втори секретар към Посолството, и Веселин Джамбов, консул на Малайзия в България.
 
Посланикът отбеляза, че целта на посещението му е проучване на икономическата обстановка в страната. По думите му България може да бъде коридор както за малайзийските стоки към Черноморския регион и Централна Европа, така и за европейски стоки към азиатския регион. Това е добра възможност за двете страни за диверсифициране на пазарите. 
 

27.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад