Назад

Среща в Белград, организирана от Сръбската асоциация на работодателите

Корпоративната социална отговорност бе във фокуса на разговорите, проведени днес на среща в Белград, организирана от Сръбската асоциация на работодателите. Поводът за събитието е началото на втора фаза на проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“ , към който се присъединяват работодателските организации от България и Сърбия. 
Останалите партньори по проекта са работодателските организации от Хърватия, Македония, Румъния, Турция, Черна гора и Международната организация на работодателите. Проектът се финансира от Европейския съюз и е още едно средство за насърчаване корпоративната социална отговорност на бизнеса. БТПП бе представена от Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации.
 
По време на срещата в сръбската столица  бяха представени гледните точки на правителството и бизнес средите по отношение на корпоративната социална отговорност. Председателят на Сръбската асоциация на работодателите Небоиша Атанаскович отбеляза ангажиментите на организацията да насърчава предприятията да поставят на едно ниво екологичните, социални и икономически измерения в полза на обществото.
 
Позицията на сръбското правителство бе представена от Зоран Лазич, зам.министър на търговията, заетостта, ветераните и социалните въпроси. Фреек Янмаат, представител на Делегацията на ЕС в Република Сърбия също подкрепи инициативата и подчерта, че проявите на корпоративна социална отговорност са изключително важни за повишаване конкурентноспособността на предприятията. Те могат да им донесат ползи по отношение на управление на риска, намаляване на разходите, достъп до капитали, управление на връзките с клиентите, управление на човешките ресурси и повишаване на иновативния им капацитет. 
Ангажиментите на Международната организация на работодателите в тази област бяха представени от Матиас Торнс, старши съветник.
 
Представители на местни и чуждестранни компании, опериращи в Сърбия споделиха своя опит в КСО.
 
Предстои представяне в България на проект „КСО за всеки, което ще се проведе в рамките на първата информационна среща по проекта на 20 февруари 2015 г. от 10.00 ч. в БСК, заседателна зала, София, ул. Алабин 16-20.  
 
Повече информация: ТУК
 
За контакти: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 494, 8117 489.
 

18.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад