Назад

Среща с кмета на община БосилеградВладимир Захариев – кмет на община Босилеград, и Стефан Стойков – заместник кмет, посетиха БТПП и се срещнаха с главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
Целта на работното посещение бе обсъждане на възможностите за съдействие и развитие на двустранните отношения с община Босилеград, която е населена предимно от българи. 
 
Владимир Захариев представи възможностите за публично-частни партньорства в три общински завода – за сушене на зеленцучи, за текстил и за производство на чорапи. На територията на Босилеград съществуват възможности за развитие на селско стопанство, хранително –вкусова, мебелна и  текстилна промишленост. 
 
Дискутирани бяха възможностите за организиране на бизнес форум в Босилеград с представяне на икономическия потенциал на общината и посещение на заводи в региона.
 
Васил Тодоров запозна гостите с дейностите на БТПП и услугите, които предлага в полза на бизнеса. Той посочи като възможни варианти за сътрудничество с общината – съвместна работа по европейски проекти, организиране на бизнес форуми и семинари, проучване на интереса на български фирми, представяне на инвестиционните възможности в Босилеград.
За повече информация:
 
Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” - тел.: 02 8117 494, 8117 489, e-mail: m.markova@bcci.bg 
 

23.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад