Назад

Позиция на БТПП относно изменението на минималната работна заплатаБТПП напомня досегашната си позиция, че по принцип не е срещу увеличението на минималната работна заплата, а е срещу ръста й без оценка на въздействието. Остават нашите притеснения за това, че ще бъдат засегнати най-нискоквалифицираните работници, които не могат с производителността на труда да покрият разходите за увеличени заплати.
 
Вместо да останат на работа при по-ниска заплата за тях се очертават няколко възможности, сред които или да преминат в сивия сектор, или да станат безработни и да получават помощи. Едва ли данъчните приходи от увеличения размер на минималната заплата, но при намален брой работещи, ще компесират разходите за социални плащания. Ако въпреки нашите опасения се пристъпи към увеличение на размера на минималната заплата от януари 2015 година, разчитаме че след нарастването й от първия етап, тези анализи ще бъдат направени и обществеността ще бъде информирана. 
 
БТПП също така напомня свое предложение за въвеждане на методика за обективно и икономически обосновано изменение на минималната работна заплата, съответстващото на ръста на производителността на труда по отрасли. 
 

01.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад