Назад

78 % от участниците в Бизнес делегация в Русия смятат, че търговският стокообмен ще се увеличи през 2011 година

Резултати от проучване, проведено сред участниците от Бизнес делегация в Русия 06-08.04.2011 година


 
Сред анкетираните фирми по-голямата част работят в сферата на промишлеността – 56 %. 33 % са в сферата на търговията, услуги – 22 %, други – 45%  (инвестиционни проекти, недвижима собственост, научно-техническо сътрудничество, лицензионна дейност).

Преобладаващите очаквания на анкетираните са намиране на нови бизнес партньори и уточняване и постигане на конкретни договорености. Сред проблемите за осъществяване на бизнес с Русия, се оказват административните пречки и бюрокрация, проблемите с транспорта, както и визовият режим и липсата на единни правила за  работа на банковия сектор по инвестиционни проекти. От анкетата става ясно, че възможностите за сътрудничество са най-големи в хранително-вкусовата промишленост, туризма и недвижимите имоти. Относно въпросите, които ще бъдат обсъдени по време на българо-руската междуправителствена комисия, най-голям процент подкрепят въпроса за Работна група търговия – 67 %.

Допълнително предложени теми за разискване по време на сесията на смесената комисия са:
- Научно – техническо сътрудничество
- Иновативна икономика и политика
- Одобряване на българските предприятия от Руската федерация
- Възможности за облекчаване на визовия режим
- Подобряване на тарифната политика между България и Русия относно митническите преференции при внос в Русия  
78 % от анкетираните смятат, че търговският стокообмен ще се увеличи през 2011 година. Бизнес делегацията, организирана от БТПП и ръководена от председателя на Палатата, г-н Цветан Симеонов придружава министъра на икономиката, енергетиката и туризма по време на посещението му в Москва.
СЛЕДВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА БТПП И СНИМКИТЕ, КОИТО ЩЕ ИЗПРАЩАМЕ

06.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад