Назад

Уважаеми управляващи, пишете програми само за срока на своя мандат

Цветан Симеонов, председател на БТПП в дискусия на Световна банка 04-04-2011 Червената къща


 
Един от важните въпроси е оптимизацията на държавната администрация във всичките й измерения и за подобряване на публичните услуги. Ако всеки си задава два важни въпроса  в администрацията ще бъде добре. Първият въпрос е: работим ли в полза на клиента и какво можем да направим за да го обслужим по-добре. Вторият въпрос в края на работния ден за служителя в държавната и общинската администрация трябва да бъде, какво добро направих днес за моите клиенти, които ми плащат заплатата. Това са важните изречения и като не сработват, стигаме до оценка за въздействието и до въпроса за намаляването на административната тежест.
От икономическа гледна точка има два важни проблема за България и това са спестяването на енергия от една страна и спестяването на суровини и материали - от друга. Всъщност говорим за спестяване на материали, суровини и енергия и за оползотворяване на отпадъците. 
По отношение на европейските проекти, ще кажем, че продължават бавно и мудно да се правят стъпки към опростяването на процедурите, за повишаването на капацитета на администрацията. Продължава да не се спазва принципът за който многократно напомняме, става дума, когато се подадат документи за един проект с една проверка да бъдат изчерпани всички критики и бележки. Просто да нямат право да добавят нови условия и по тях да се правят нови бележки. Иначе става безкраен процес, който бави бизнеса и често го обезверява. Това често продължава с месеци, а понякога се сменя и администрацията на съответния отдел и нещата започват от начало. Това не се ли поправи, няма как да „ се хване влака” – извинявам се за този израз, даже не е влака, а символът е автобус, защото ако кажем влака няма как да той да изпревари влаковете преди него, а ние искаме както казахме, да имаме ускорено развитие. Правителството ще може да отчете, че е хванало автобуса, тогава когато за дадена година усвоим поне една пета от ресурса определен по дадена програма. Или казано грубо статистически, да се вместим в двадесетте процента, от това което е за пет години. Вече минаха две години от този период и това още не е станало. Ако има отчетено усвояване по някоя програма това е чудесно, но повечето програми не стигат и едната пета.
По отношение на съкращенията в администрацията, правилно отбеляза г-н Дончев, че когато от петима чиновниците станат – трима, това не означава по-добро обслужване. Нека да не повтаряме какво е електронно правителство, ние в БТПП сме показали какво означава електронно обслужване на клиенти. При нас вече има електронен арбитраж, при който адвокати, арбитри и вещи лица влизат с парола и никой не пипа по делата, та да къса доказателствата и да ги вади, както се случва понякога в  съда.
Важното е да се прави оценката за въздействието. Примерът е със съкращенията на Министерството на финансите, като в резултат правим конференции как Северозападна България да настигне останалите региони. Съкращението на данъчната администрация от Монтана води до обслужване чак във … Велико Търново. Както знаем за всеки отчет или проект, който се пуска, трябва да се ходи поне три пъти при данъчната администрация, която дори не е „разнесла” всички направени плащания и затова трябва да ви издаде справка. Това се случва и при нас в БТПП и при  другите. При това положение с тези 250 километра, представете си кой ще пише проекти от Монтана и как ще ги защитава.
Най-важното послание, което ми се иска да отправя и пред домакините от Световна банка, при предишното правителство имаше обявени 40 национални програми, програмите на сегашното правителство се надявам да си преброят един ден. В Европейски съюз обаче имаше Лисабонска стратегия – остана неизпълнена, никой не е наказан, сега правим стратегия 2020, отново пишем планове за след 10 години. Искам посланието ми да стигне до правителството: Уважаеми управляващи, пишете програми със силите на държавната администрация, но само за срока на своя мандат. Нека за след 10, 15, 20 години да се пишат програми, но това да става в научните институти, да се пишат в партийните централи, защото с тях ще привлекат избирателите . Или ако се приемат такива планове от държавата да са базирани на значителна подкрепа дори от опозицията или след  широк консенсус в обществото. За останалото да се концентрираме само в рамките на това, което може да се прави в мандата.  Затова искаме поне тримесечно отчитане на това какво се прави от управляващите.  Ще дам пример с Европейския съюз, където има огромна администрация. В звеното за външни отношения, хората от 3 хиляди станаха 6 хиляди дипломати, когато Катрин Аштън пое сектора. Вместо това ние очакваме да дойдат прагматични стъпки – подписани са толкова договори за двустранни споразумения за достъп на европейските стоки на чужди пазари, искаме и решения за огромния проблем с вдигането на нетарифните бариери вътре в ЕС. Това очаква бизнеса. А не усилия на администрацията въобще. Скоро дойде акт, по който трябва да дава становище икономическия и социалния комитет на ЕС, за „вредните емисии от тракторите в горското стопанство”. Извинявайте, вероятно и това е важен въпрос, но имаме да решаваме проблеми с преодоляване на кризата. 

04.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад