Назад

GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа" 2014 в НицаСъвет GS1 България към БТПП участва в Регионален форум "GS1в Европа" 2014 в Ница, Франция в периода 3–7 ноември 2014г. 
Българската делегация е в състав от членове на Бюрото и експерти и се ръководи от председателя на Бюрото на Съвет GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов.
 
Фокусът на форума е крайният потребител и възможностите за удовлетворяване потребностите и предпочитанията му в условията на все по-широката употреба на уеб-базирани услуги и социални мрежи. 
Забележителният успех на социалните мрежи, форумите, блоговете и он-лайн поддръжката са показателни за все по-растящите потребности от информация. В тези условия за бизнеса непрекъснато растат традиционните предизвикателства за намаляване на разходите и увеличаване на ползите от усилията за печелене доверието на клиента. 
 
По време на Регионалния форум "GS1 в Европа" 2014  производители и търговци ще могат да обменят мнение относно бъдещото си виждане и да споделят идеи за максимално удоволетворяване на прогресивно растящите изисквания на потребителя от 21-ви век.
По традиция форумът предоставя възможност на експертите от 45-те Национални организации "GS1 в Европа" да споделят опит и най-добри практики от работата си през изминалата година. 
 
В програмата на събитието са предвидени обучения по различни направления на стандартите GS1, работни срещи по проекти, пленарни сесии и заседание на Борда на GS1 в Европа.  
Основни акценти в темите на обучението са качество на данните и постигане на устойчивостта им, електронен обмен на документи в търговията на дребно – от поръчката до плащането на каса, стандартно маркиране на медицински изделия и други. 
 
В планираните през седмицата срещи по проекти се открояват тези на групата по безопасност на потребителите и проследимост при храните; електронно правителство; прилагане на стандартите GS1 в банковия сектор; нови идентификатори и символи за кодиране на информация. 
С особен интерес се очакват дните на пленарните сесии, където ще бъде представен напредъка по различните проекти на GS1 Европа, а участниците ще получат възможност да задават въпроси по проектите директно на спонсорите и мениджърите.
 

04.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад