Назад

Семинар по права на интелектуална собственостС нарастването на значението на интелектуалните продукти все по-голямо внимание се отделя и на възможностите за тяхната защита. Поради засиления интерес към обученията върху защита на интелектуална собственост Enterprise Europe Network към БТПП отново организира семинар на тема „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права.”, който ще се проведе на 12 ноември 2014г.
Целта на обучението е да запознае присъстващите с техните права при реализирането на интелектуална собственост, законодателната рамка, мерки и процедурите за защита. Специално внимание ще бъде обърнато на авторските права, кои са обектите на тези права, срок на времетраене на закрилата и тълкуване на Закона за авторското право и сродните му права.
 
След семинарната част участниците ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси по време на отворена дискусия по темата.
 
За лектор по темата е поканена доц. д-р Веселина Манева – Преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет, както и в Института за правни науки към БАН. Доц. д-р Манева има широк опит в сферата на правото на интелектуална собственост, авторското и патентното право.
 
За регистрация и достъп до програмата на събитието се свържете с EEN към БТПП: Е-mail: een@bcci.bg ; тел: 02 / 8117 515

03.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад