Назад

Първи информационен семинар по проект Mediation meets Judges

Българската търговско-промишлена палата проведе първи информационен семинар по проект Mediation meets Judges, финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз на 29 октомври 2014 г. Участие взеха повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от София, региона, Пловдив и Варна.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза при откриването на семинара, че БТПП отдавна полага усилия за въвеждане на медиацията като начин за разрешаване на спорове, тъй като бързината на намиране на решение е от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове. Възможностите за търговски арбитраж също са приемливи за представителите на бизнеса,  но има случаи, които са по-подходящи за медиация. При медиацията се постига особено важен ефект за фирмите - запазване на добрите отношения. 
 
Цветан Симеонов отправи апел към съдиите да се отнасят с необходимата грижа към споровете на фирмите, тъй като и най-лошото решение е за предпочитане от неопределеност на спора. Освен това, използването на медиацията може да допринесе за намаляване на огромната натовареност на съдиите и съдилищата.
 
Владимира Янева, председател на Софийски градски съд (СГС), изтъкна, че правната система определя нивото на развитие на обществото и че към СГС и СРС съществува Център за спогодби и медиация (ЦСМ), който е започнал своята работа през 2010 г. Подкрепа за ЦСМ в София  бе декларирана и от председателя на Софийски районен съд /СРС/ Методи Лалов. В семинара се включи и ръководството и медиатори от ЦСМ в София.
 
По време на работната част на семинара експертите разгледаха правната рамка за медиацията, по-конкретно Закона за медиация, приет през 2004 г. и изменян през 2006 2011 г. и Директивата за медиация на ЕС 52/2008.
 
Освен това бяха представени структурните етапи на провеждане на медиацията. Бяха разгледани нейните преимущества спрямо съдебното производство и другите алтернативни способи за разрешаване. Медиатори и съдии обсъдиха кои са подходящите и неподходящите случаи за използване на медиация.
 
Като част от семинарната програма бе симулиран конкретен случай на спор - със страни, съдия  и медиатори като бяха посочени няколко варианта за реакция на всички участници  преди и по време на медиацията. Бе разяснен начинът на работа на ЦСМ, който разполага с електронна програма за управление на делата и случаите - с въвеждането на информация по даден случай се генерира номер и се задават дни и часове за срещи. ЦСМ работи с 50 медиатори - експерти в различни области, обучени да прилагат медиация и да водят преговори по същество.
 
Участниците в семинара имаха възможност да обсъдят предизвикателствата пред медиацията в България - осигуряване на качествена медиация, инфраструктура и др.
 
Бе договорено следващият информационен семинар по проекта да се проведе в гр. Пловдив в началото на 2015 г.
 
Mediation meets Judges е европейски проект, изпълняван в България от БТПП, в партньорство с още 6 търговско-промишлени палати от Европейски страни, два центъра за медиация и Европейската асоциация на съдиите. Проектът се координира от Европалати и има продължителност 24 месеца, като се очаква да приключи в края на февруари 2016 г.
 
БТПП ще съдейства за изготвянето на наръчник за съдии за препращане към медиация, съобразен с националното законодателство, провеждане на поредица от информационни семинари и насърчаване на изграждане на пилотни схеми за препращане към медиация - центрове за спогодби към съдилищата, медиатори на повикване, или на постоянна работа и т.н.
 
Презентация на проект MmJ: ТУК
 

30.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад