Назад

Интензивен курс за квалификацията „Специалист по техническа конкурентоспособност на промишлените продукти в ЕС“Интензивен тридневен курс за придобиване на квалификацията „Специалист по техническа конкурентоспособност на промишлените продукти в ЕС“ организират Федерацията на Научно-техническите съюзи чрез Българския съюз на стандартизаторите и със съдействието на БАН, Съюза на учените в България, АИКБ, БСК и БТПП. Курсът ще се проведе от 24 до 26 ноември 2014 г. в Дом на Науката и Техниката–София, ул. Раковски 108, ет. 2. , зала № 2.
 
Темите на обучението включват  Въведение в „Техническата Конкурентноспособност” на продукта; Стандартизация – Норми за „Пазарно” качество; Европейско Икономическо Пространство /Единен Европейски пазар/; Европейско техническо законодателство и др. Лекторите ще бъдат от Технически университет – София, Висша Международна Школа „Техническо законодателство и управление на качеството”; Научно-Учебна Лаборатория „Тех.Зак., Стандартизация и Оценяване на Съответствието”.
 
Придобитата чрез курса квалификация се удостоверява със Сертификат за компетентност, издаден съвместно от ВМШ „ТЗУК” към ТУС, от БСС и ФНТС.
 
Подробности за курса, програмата: ТУК
 
Регистрационна карта за записване в курса: ТУК 
 
Желаещите да участват в курса трябва да изпратят попълнена Регистрационната форма, придружена с копие от Документ за платена такса за участие до 17.11.2014 г. на Е_mail: bss@mbox.contact.bg, или на факс: 02/9898946.
 
Срокът за записване за участие и заплащане на таксата е до 17 ноември 2014 година. 
 

28.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад