Назад

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

- на 28 октомври 2014 г., 15:30 ч. в Шератон София Хотел Балкан, зала Роял 3


Българската търговско-промишлена палата организира на 28 октомври 2014 г., 15:30 ч. в  Шератон София Хотел Балкан, зала Роял, 3заключителната конференция по проекта на БТПП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, по време на която ще се представят резултатите от изпълнението на проекта, добрите европейски практики за ограничаване и предотвратяване на проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и промените в обществените нагласи към тези прояви.
 
Участие в конференцията ще вземат представители на бизнеса, регионалните търговско-промишлени палати, браншовите организации, държавната администрация, социалните партньори и медиите.
 
Борбата срещу сивата икономика изисква общите усилия на всички нас и само заедно можем успешно да й противодействаме. Разчитаме на активното Ви участие по време на дискусиите.
 
Моля да потвърдите участието си в срок до 24 октомври 2014 г. на тел. 02/8117431 или по електронна поща projects4@bcci.bg. За допълнителна информация г-жа Кремена Станкова.

23.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад