Назад

Финална конференция по проект „TRUST“

Bъв връзка с успешното приключване на проект „TRUST“ (Прозрачност за устойчива социална политика), на 23 октомври 2014 г. в БТПП се състоя заключителна пресконференция. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна ключовата роля на проекта за подобряване на тристранното  сътрудничество като фактор за опазване на социалния мир  и за създаване на условия за развитието на работеща и конкурентна икономика. Той отбеляза и важността на придобития опит от обмяна на добри практики в областта на тристранното сътрудничество с Конфедерация на работодателите, Норвегия и изрази надежда за тяхното успешно прилагане в България. 
 
Пресконференцията продължи с мултимедийна презентация на основните резултати, постигнати в края на проекта. Акцент бе поставен върху извършените анализи на тристранното сътрудничество и тяхното отражение върху социалния диалог в България. Пълният текст на направените анализи може да бъде видян тук
 
Освен журналисти на пресконференцията присъстваха и представители на КТ Подкрепа, КНСБ, Синдикална федерация на служителите на МВР, ИПИ.
 

23.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад