Назад

От визия към действие, GS1 обединение за нови възможности

От днес в Брюксел започна редовния годишен Global Forum GS1 на Националните организации GS1. Тази година мотото е: От визия към действие, GS1 обединение за нови възможности . Идеята на годишния форум е да бъде споделен постигнатия до тук напредък в дейността на организацията и плановете за по-нататъшно развитие. На форума Съвет GS1 България към БТПП е представен от г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България, членове на Бюрото и г-н Христо Содев, Изпълнителен секретар на GS1 България.

GS1 e световна асоциация, която разработва глобални стандарти, които позволяват уникална идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба, по веригите за търсене и предлагане. Стандартите могат да се ползват от всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.

GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така и малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.


22.02.2010 г.
Назад