Назад

Конференция „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ и двустранни бизнес срещиЕnterprise Europe Network (EEN) към БТПП, съвместно с Европейската обучителна мрежа за иновации на работното място, организира международна конференция „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ и двустранни бизнес срещи.  
                                 
                 Дата на провеждане: 29 - 30 септември 2014г. 
        Място: Представителство на ЕК в София
 
Конференцията „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ - 29-ти септември - е едно от шестте регионални събития в рамките на мрежата EUWIN и ще се проведе по време на Европейската седмица на малките и средните предприятия през 2014г. 
   Събитието ще бъде организирано в Представителството на Европейската комисия в София и ще събере повече от 80 водещи предприятия, публични и бизнес лидери и други заинтересовани участници от цяла Европа. Ще бъдат организирани сесии на следните теми:
- "Какво представляват иновациите на работното място и как се осъществяват?"
- "Как различните региони могат да станат по-конкурентоспособни благодарение на   иновации на работното място?" 
- "Как можем да разпространим иновациите на работното място?"
 
Бизнес срещите между фирмите участнички,  организирани на 30-ти септември от Enterprise Europe Network, ще осигурят възможности за споделяне на опит и обсъждане на начините за въвеждане на иновации на работното място между участващите фирми от сферите:
- производство
- енергетика
- преработвателни индустрии
- здравеопазване 
- услуги 
 
За тази цел фирмите ще могат да представят кратки презентации, както и да се включат в двустранни срещи с другите фирми, участващи в събитията.
 
За постигането на иновативна работна среда са необходими промени в: организационната структура, работната среда, управлението на човешките ресурси, вътрешния ред по вземането на решения, взаимоотношенията с клиенти и доставчици и други практики, които да подобрят мотивацията на персонала, условията на труд, производителността, ефективността и иновативния капацитет на организацията.
 
Фирмите, базирани извън София и участващи както в конференцията, така и в бизнес срещите, могат да се възползват от възстановяване на разходи за една нощувка в избран от организаторите хотел (29-30 септември, бройките са ограничени).
 
Участието в конференцията и двустранните срещи е безплатно.
 
Краен срок за регистрация за бизнес срещите – 15 септември.
 
За регистрация и повече информация: http://enterprise-europe-network.bg/bg/topic/news/?nid=16970 или се свържете с: Enterprise Europe Network, БТПП; e-mail: een@bcci.bg; Тел: 02/ 8117 505/515/525
 

12.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад