Назад

АТА карнетът пести пари за бизнеса при временен износ и внос на стокиКарнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му е уреден в Правилника за прилагане на Закона за митниците.
 
БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.
 
Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията (Списък на държавите, подписали конвенцията).
 
Митните сборове, дължими за поставените стоки под покритието на АТA Карнета, са гарантирани от Международна гаранционна верига. В нея участват оправомощените гарантиращи организации от страните членки на конвенцията АТА. За България това е БТПП.
 
Предимства за използване на карнет АТА:
 
 • улесняване на лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
 • предвидимост на разходите;
 • елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи;
 • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
 • веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му (само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година);
 • карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
 - експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
 - професионални материали и оборудване - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна,  видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
 - промишлени образци;
 - произведения на изкуството; исторически музейни реликви;
 - спортни съоръжения и др.
 • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА, могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.
Процедура по издаването на АТА карнетите
 
За да се получи АТА карнет е необходимо:
 
 • Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките
 • Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП
 • Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
 • Да се плати такса за издаването на карнета.
Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното изполване същите трябва да се върнат в БТПП.
 
За контакти: Росица Спасова, тел.: 02/8117 551; E- mail atakar@bcci.bg

11.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад