Назад

Възможности за финансиране от Черноморската банка за търговия и развитие 
На 11.03.2011 г. в България делегегация на Черноморската банка за търговия и развитие представи представи Средносрочна стратегия и бизнес-план за периода 2011-2014, както и новата Стратегия за България. 
Възможностите на банката за финансиране на българския бизнес включват кредитиране между 40 и 50 млн. евро средногодишно, които могат да бъдат предоставени през следващите три години чрез кредитни линии. 
За 11 години от своето учредяване ЧБТР е финансирала 23 проекта в България на стойност 211 млн. евро, което е около 10 на сто от общия кредитен портфейл на Банката.
Стратегията за страната ни в периода 2011-2014 г. включва следните приоритетни сектори: енергетиката и особено проектите за повишаване на енергийната ефективност; пътната инфраструктура; управлението на отпадъците; развитието на малките и средните предприятия.
На интернет страницата на ЧБТР (http://www.bstdb.org) можете да се запознаете с дейностите и възможностите на банката, а на посочения адрес и със Средносрочна стратегия и бизнес-план за периода 2011-2014 http://www.bstdb.org/Medium-term_Strategy_and_Business_Plan_2011-2014.pdf

11.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад