Назад

Kръгла маса на тема „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции”

Съветът по иновации и енергийна ефективност и EEN при БТПП организират кръгла маса на тема: „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните институти и университетите”. Ще бъде дискутирано финансиране чрез ОП“Иновации и конкурентоспособност“; ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез други програми, администрирани от ИАНМСП при МИЕ. Събитието ще се проведе на 9 юни 2014 г. /понеделник/, от 10:00 чaса в сградата на Палатата.
 
Заявяване на участие до 6 юни на тел.: 02 8117 494, факс 9873209 и e-mail: m.markova@bcci.bg
 
Приложение:  Проекто-програма

31.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад