Назад

Общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати АВС

Днес в Атина се проведе Общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати АВС. По силата на ротационното председателство в организацията председателят на Съвета на гръцките търговско-промишлени палати Константинос Михалос откри събитието. На срещата присъства ген.секретар на Министерството на туризма на Гърция Анастасиос Лиаскос. Председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Черна гора взеха участие в събитието. БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
 
Първото за 2014 г. Общо събрание на АВС се фокусира върху възможностите за сътрудничество в региона в сферата на туризма. Всички участници споделиха идеи за разработване на нови туристически продукти - иновативни, общи, алтернативни. 
От страна на България презентация за винения туризъм на Балканите направи Галина Нифору,  управляващ директор на Международен Балкански винен фестивал. Вече няколко години в България се организира Балкански винен фестивал. Тази година международното събитие ще се проведе на 6 - 9 юни в София.
 
Общото събрание приключи с обобщаване на най-важните тенденции в развитието на туризма като бранш. С направените презентации от страна на представителите на палатите бе изтъкната значимостта на отрасъла за формирането на БВП на страните от Балканския полуостров. Подкрепата от страна на правителствата и политическата стабилност също бяха посочени като важни фактори за развитието на туризма. Палатите от региона се ангажираха да съдействат с промотиране на съществуващите туристически продукти на пазара и да подпомагат туристическите фирми при изготвянето на нови пакети от услуги, включващи възможности за посещаване на различни обекти в съседни държави.
 
---------------------------------------------------------------------
Асоциацията на Балканските палати – АВС е учредена по инициатива на БТПП през 1994 г. Членовете на АВС са търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина /присъединена октомври 2003г/, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция. Асоциацията защитава интересите на над 2 милиона фирми от Балканските страни.
Търговско-промишлените палати, членове на Асоциацията, осъществяват своето сътрудничество в следните области: 
- съдействие за либерализация на търговията на Балканите;
- конкретни предложения до Правителствата на страните от региона относно облекчаване на съществуващите административни и не тарифни ограничения и други процедури, свързани с реализирането на търговски сделки и плащания между страните
- подпомагане двустранните и многостранните връзки между фирмите от региона
 

29.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад