Назад

Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията

Въпроси, свързани с нелоялната конкуренция бяха обсъдени на среща между председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Петко Николов и председателя на БТПП Цветан Симеонов, придружен от експерти от Съвет GS1 България към Палатата. Основен акцент в разговора беше използването на нелегитимни баркодове за маркиране на стоки в търговията на дребно. 
 
От страна на КЗК беше потвърдена готовността за сътрудничество за ограничаване на нелоялните практики при използването на международните стандарти GS1 в страната, за да бъдат защитени интересите на фирмите. По думите на Петко Николов, дори и към момента да липсва специална нормативна уредба по този въпрос, Комисията може да окаже правна защита на фирмите, чиито интереси са нарушени, като квалифицира нелегитимното използване на баркодове като нарушение в някои от съставите на сега действащите нормативни текстове.
 
БТПП и КЗК имат подписан договор за сътрудничество, за който и двете страни потвърдиха намерение той да бъде  продължен.
 
В качеството си на нестопанска организация, която представлява интересите на широк кръг фирми, както и разполага с ресурс за провеждане на проучвания и анализи, БТПП заяви готовност да извършва проучвания сред фирмите по теми, представляващи интерес на КЗК.
 

29.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад