Назад

Проект CEFTA-DIHK събра в БТПП експерти от търговските палати на Западните БалканиВъзможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове бяха представени на семинар в БТПП в рамките на партньорския проект CEFTA-DIHK.* Сред участниците бяха представители на търговски палати от Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Хърватия.
 
Предмет на разяснения бяха новите елементи за периода 2014 – 2020 в Европейските структурни и инвестиционни фондове – етапи, срокове, практики, участващи структури, специфични програми. Семинарът включваше и практически упражнения за утвърждаване на придобитите знания.
 
 
__________________
*
По линия на проект CEFTA-DIHK се предвижда да приеме двама стажанти от Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина.
В рамките на програмата на проекта на 15 май 2014 г в София БТПП ще организира международна конференция на тема „Интернационализация на икономиката на ЦИЕ и Черноморския регион чрез приложение на ЦЕФТА споразумението” с участието на ТПП от ЦЕФТА страните и страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Очаквайте допълнителна информация.
 

15.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад