Назад

Възможностите за бизнес с Иран бяха представени в ТПП - Стара Загора

Възможностите за търговско и икономическо сътрудничество с Иран бяха представени в Търговско-промишлена палата - Стара Загора. В срещата участваха председателят на Палатата Олег Стоилов, президентът на Ирано-българска бизнес асоциация (ИББА) Саид Хадеи, членовете на ръководството - Амир Хадеи и Александър Александров и представители на над 20 фирми от Стара Загора.
 
ИББА е създадена преди 3 години и до момента е осъществила успешни контакти, довели до реални бизнес взаимоотношения с компании в областта на машиностроенето, транспорта и логистиката, производството на млечни продукти, производството на дрехи и облекла, производството на етерични масла.
 
България и Иран са имали много добри търговски връзки в продължение на повече от 100 години, които от известно време са прекъснати, но потенциалът е голям и трябва да бъде развиван, заяви Саид Хадеи. Той обясни, че основната цел на Ирано-българска бизнес асоциация е да представя възможностите за двустранни бизнес контакти в различни сфери на икономиката. Асоциацията не само ще помогне на българските фирми да установят контакт с потенциален партньор в Иран, но и ще окаже пълно съдействие и при конкретни детайли от отношенията между фирмите. Чрез Иран български предприятия ще могат да достигнат до пазарите на съседни на ислямската република държави. България е интересна за ирански дружества, защото е врата към Европа и това позволява да предлагат своята продукция в страни от ЕС, добави Саид Хадеи. Асоциацията организира пътувания до Иран и до България за провеждане на двустранни бизнес срещи. Саид Хадеи заяви още, че правителството на Иран силно подкрепя организации като Ирано-българска бизнес асоциация с цел насърчаване на търговския и инвестиционен обмен.
 
Иран има интерес и от обмен на студенти. За източната държава България е привлекателна и като туристическа дестинация, но е познато само Черноморието. Затова Асоциацията ще популяризира планинския туризъм и културно-историческото наследство на страната ни.
 
Александър Александров, който е член на ръководството на Ирано-българска бизнес асоциация, заяви по време на срещата в ТПП - Стара Загора, че работи от 1996 г. с фирми в Иран и увери, че с тях се търгува много лесно и коректно, но в началото е изграждането на доверие към партньора.
 
Това е първата конкретна инициатива след срещата между председателя на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов и президента на Ирано-българска бизнес асоциация (ИББА) Саид Хадеи, които подписаха договор за партньорство. Г-н Хадеи е също и представител на България в Иранската търговско-промишлена палата на мините и индустрията.
 
Ирано-българска бизнес асоциация (ИББА) е доброволно сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, бита на етносите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, а също и на добрите регионални и международни практики, опит и достижения в различни области и отрасли на стопанството, икономическия и социален живот. ИББА е член на клуба на смесените палати към Българска търговско-промишлена палата и взима активно участие в организираните събития и срещи.
 

15.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад