Назад

Среща с ръководство на Македонско-българската стопанска камараЧленове на ръководството на Македонско–българската стопанска камара (МБСК) се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
 
Зоре Темелковски, председател  на камарата,  информира за планирани две събития през тази година - в Македония и в България, с участието на представители на високо държавно ниво от двете страни. 
 
През месец юни се предвижда “Македоноско-български бизнес-експо дни” в градовете Щип, Кочани, Пробищип и Благоевград. Събитието ще се съпътства от бизнес форум и туристическа програма. Съдействие при организирането ще окажат кметствата в съответните градове. 
 
Втори бизнес форум е предвидено да се проведе в края на т.г. в София. 
 
Предварително е договорено във форумите да участват и две банки - Българска банка за развитие и Македонска банка за поддршка на развоjот, които да окажат съдействие и да запознаят участниците с възможностите за кредитиране и експортни гаранции за МСП. 
 
БТПП ще окаже подкрепа за успешното реализиране на двете събития. Фирмите, желаещи да участват в двата форума, имат възможност предварително да заявят интерес на имейл irelations@bcci.bg в срок до 30 април. 
 
След получаване от МБСК на програмата и точните дати за първото събитие през юни, Палатата своевременно ще информира деловите среди у нас.
 
Информация за възможностите за инвестиции в Македония можете да откриете на www.investinmacedonia.com    
 

11.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад