Назад

Трансграничният бизнес в ЕС става по-лесен

Какви мерки предприема ЕС, за да улесни бизнеса и събирането на трансгранични задължения в рамките на единния пазар разискваха на семинар  в София представители на деловите среди, бизнес организации и Европейската комисия. Семинарът, посветен на улесняването на трансграничния бизнес в ЕС,  бе организиран от Генерална дирекция  „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия  и Българската търговско-промишлена палата. По време на разискванията бяха представени насоки за управление на трансграничните кредити и искове. 
 
Аглика Събева-Цветанова от представителството на ЕК в България посочи, че ЕК  полага усилия чрез издадените напътствия за проучване на кредитоспособността и събиране на вземания при стопанска дейност с международен елемент,  да бъдат възприети в европейското пространство като се започне от програми и наръчници за обучения в училищата и се стигне до ползването им от действащи търговци.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че БТПП подкрепя  и ще подкрепя всеки проект, който оказва реална помощ на малките и средни предприятия, защото навсякъде се говори за съдействие на малките и средни предприятия, а реалните стъпки са малко. Той очерта широкия набор услуги на БТПП, обхващащи цяла палитра дейности като се започне от създаване на фирма и избор на партньор, извършване на стопанска дейност и защита на фирмата при неблагоприятно развитие на отношения между партньорите. Председателят на Палатата отбеляза още, че БТПП, съвместно с Кофас България, издава „МСП сертификат за отличие" за малки и средни предприятия, който показва стабилността на компаниите. 
 
В рамките на семинара бяха представени и дискутирани икономически и правни аспекти на предприетите мерки за улеснение бизнеса при събирането на трансграничните задължения.   Управителят на  Кофас за България Милена Виденова запозна участниците  с рационалното управление на кредитния риск за стабилност на бизнеса. Хю Уорд, основател и водещ адвокат в Hugh J Ward& Co Solicitor, Ирландия презентира Регламента на ЕС за изпълнение на дължимите вземания. Светослав Дилов, директор на „Риск мениджмънт” в УниКредит Факторинг ЕАД представи различни начини за изпълнение на дължимите вземания.
 
Презентациите може да откриете ТУК.
 

03.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад