Назад

Кръгла маса по въпросите на тристранното сътрудничество

Кръгла маса по въпросите на социалния диалог и тристранното сътрудничество се състоя в БТПП. Събитието се организира в рамките на проект „TRUST“, изпълняван от Палатата в качеството й на  национално призната работодателска организация, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
 
Кръглата маса бе открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Приветствие към участниците поднесе и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Гости на събитието бяха и заместник министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова, както и г-н Петер Малвик, представител на Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел.
 
Експерти на БТПП представиха основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършени анализи на тристранния диалог (линк с презентация , БТПП на български едзик: ТУК; линк с презентация, БТПП на английски език: ТУК; линк с книгата с анализи: TYK), включващи:
- Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище;
- Колективно трудово договаряне в България;
- Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
- Анализ на тристранния диалог в сектори транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство.
 
Представители на Конфедерация на норвежките работодатели (NHO) изнесоха презентации на теми „Развитие на социалния диалог в Норвегия“ и „Семейство и професионална реализация – добри практики“.
 
Презентация 1, Норвегия: ТУК;  Презентация 2, Норвегия: ТУК
 
Повече от 100-годиншата успешна история на социалния диалог в Норвегия привлече вниманието на участниците в срещата. От представената информация направи впечатление и фактът, че минималната работна заплата в Норвегия не е политическо решение, а се договаря по браншове. 
 
След направените презентации започна оживена дискусия в която взеха участие представители на синдикални организации, работодатели, представители на министерства, участващи в тристранния диалог. Ключови моменти в изказванията им бяха проблемите при определяне на минималните осигурителни доходи и при колективното трудово договаряне. Участниците в Кръглата маса се обединиха около позицията, че е необходим по-голям консенсус в тристранното сътрудничество у нас.
 
 
 
 
 

28.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад