Назад

Продължава партньорството между Дипломатическия институт при МВнР и БТПП за обучение на дипломатиКато част от програмата на Дипломатическия институт към МВнР за провеждане на курс по консулска дипломация,  в БТПП се проведе обучение, в което участваха бъдещи консули на България. 
Курсистите бяха подробно запознати с целите, дейноститите и услугите на Палатата. Особен интерес бе проявен към възможностите на чуждестранни лица да регистрират търговски представителства в България.  На участниците бе демонстриран начинът, по които сами могат да правят справки чрез електронната версия на търговския регистър, публикуван на сайта на Палатата в Интернет.
 
Специално внимание бе отделено на възможностите на БТПП чрез Центъра за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване да осигурява експертна помощ на търговците от компетентни консултанти по икономически, юридически, финансови и други въпроси, отнасящи се до стопанската им дейност. Интерес бе проявен към организирането на международни специализирани и национални изложения и съпътстващи мероприятия и начинът за получаване на информация за такива събития в консулските ни служби в чужбина.
 
Очертани бяха възможностите за сътрудничество между Палатата и българските консулски служби при организиране на бизнес делегации в страната и чужбина по повод официални визити и бизнес форуми. Представена бе дейността и на Клубът на смесените и чуждестранни палати в България, в който участват 40 смесени камари и съюзи. 
 

02.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад