Назад

Над петдесет участници се включиха в обучението: „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права“

Проведе се обучение на тема: „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права“, в което участваха над 50 представители на бизнеса, изкуството и студенти. Събитието бе организирано от Българската търговско-промишлена палата със съдействието на Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към малките и средни предприятия.
 
Защитата на интелектуалната собственост придобива все по-голяма важност за насърчаване творческата и научно-изследователската дейност, подпомагане разпространението на идеи до по-широка аудитория и осигуряване на закрила на интелектуалния творчески труд на човека.
 
Участниците в събитието бяха запознати с мерките, процедурите и обектите на защита на интелектуалната собственост както в България, така и на територията на целия Европейски съюз. Специално внимание бе обърнато на авторските права, срока на времетраене на закрилата и тълкуването на Закона за авторското право и сродните му права.
 
Лектор по темата бе доц. д-р Веселина Манева – преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет, както и в Института за правни науки към БАН. 
 
За повече информация: 
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
een@bcci.bg
 
 

27.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад