Назад

Изложба на архитектурни предложения за изграждане на еко зелено селище по проект MILD HOME в БТПП

След проведения през месец февруари конкурс за набиране на архитектурни предложения за изграждане на жилищни сгради тип „mild home” и еко зелено селише по проект MILD HOME, в сградата на БТПП бе открита изложба на архитектурните проекти, подадени от участниците в конкурса. Непосредствено преди откриването на изложбата, в Палатата, която е партньор по проекта, се състоя обсъждане на резултатите от конкурса, на което бяха поканени българските партньори по проекта - Столична община и Европейски институт по труда, участниците в конкурса, журито и всички заинтересовани страни. Срещата бе открита от  главния секретар на БТПП Васил Тодоров. 
 
Победителите в конкурса (студио Green Art) описаха подробно концепцията си и пътя, по които са достигнали оптималното съотношение между иновативност, природосъобразност и финансови разходи в своята работа. Детайлно бяха разгледани класираните на първите три места проекти, като всеки един от участниците в конкурса представи своето иновативно виждане за изграждането на модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево енергийна къща и Зелено еко селище. Членовете на журито обсъдиха предимствата и недостатъците на всеки от проектите, отчитайки и обосновките за постигане на изискванията, заложени в „Техническото задание“ за изпълнение на целите на проект MILD HOME.
 
Председателят на журито проф. д-р. арх. Александър Александров определи конкурса като добър повод за дебат в нова за България област и като възможност за изследване на новите концепции за устройство на жилищните сгради като екологични, енергийно ефективни и даващи възможност за безконфликтно вписване в природата. 
 
Изложбата е разположена във фоайето на БТПП и ще бъде отворена за посетители до 04 април 2014 година.
 

26.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад