Назад

Среща с посланика на Черна гораИзвънредният и пълномощен посланик на Черна гора в България Миломир Михальевич, който е в страната от няколко месеца, обсъди с председателя на БТПП Цветан Симеонов двустранната търговия и сътрудничеството. 
 
Председателят на БТПП подчерта, че има възможности за разширяване на икономическото сътрудничество в областите добив и металообработка, селско стопанство, винопроизводство, туризъм. Той запозна госта с дейностите на Палатата и изрази задоволство от успешното сътрудничество с партньори от Черна гора, както на двустранно равнище, така и в рамките на Асоциацията на Балканските палати, Европалати и др. международни организации.
 
Цветан Симеонов предложи съдействие от страна на БТПП за насърчаване туризма между България и Черна гора.
 
 
Стокообменът между България и Черна гора през 2012 г. възлиза на 14.89 млн. евро, като износът е 14.29 млн. евро, а вносът 0,60 млн. евро.
Към настоящия момент Черна Гора е търговски партньор, с който България има незначителен стокообмен и сравнително слабо развити връзки в търговско-икономическата област. Между България и Черна Гора съществуват все още недобре използвани възможности за разширяване на бизнес контактите в хранително-вкусовата, металургичната, текстилната и мебелната промишленост.
В износната листа на българските стоки преобладават главно готови изделия следвани от материали и стоки с висока степен на обработка. При вноса се забелязва известно балансиране между стоките с ниска степен на обработка спрямо готовите изделия. Ново в експортната листа е и все по-осезателното присъствие на продукти на хранително-вкусовата промишленост и стоки за бита. Голяма част от вноса се заема от различни суровини и изделия от желязо и стомана и селскостопански продукти.
 

10.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад