Назад

Комисията по икономическа политика и туризъм обсъди проект за преобразуване на електроразпределителните предприятияНа редовно заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм при 42-то НС бе представен и обсъден проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Проектът не бе приет от Комисията.
 
БТПП представи становище, с което защити отрицателната си позиция. БТПП счита, че по отношение издаването, изменянето, допълването, спирането, прекратяването и отнемането на лицензите на електроразпределителните дружества, компетентен орган е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По отношение на прекратяването на приватизационните договори компетентен орган е Агенция по приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).
 
Становището на БТПП – ТУК
 

05.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад